No Image

เพลงใหม่ ๆ ที่ดีและมีสมรรถนะ คือบทเพลงที่ครองใจผู้ฟังได้อย่างล้ำลึก

June 5, 2015 admin 0

ผู้ผลิตเพลงของไทยอาจจะมีช่วงเวลาในการกักเก็บตัวอยู่มั่ง เพื่อใช้ช่วงเวลาช่วงหนึ่งในการผลิตบทเพลงใหม่ ๆ ที่ดีและมีคุณภาพอย่างแน่นอน แต่ถ้าว่าการสร้างแนวทางด้วยการผลิตเพลงใหม่อย่างต่อเนื่อง แต่บทเพลงใหม่ ๆ กลับไม่ใช่บทเพลงที่คุณผู้ฟังส่วนใหญ่ต้องการจะรับฟัง ทำให้บทเพลงใหม่เหล่านี้ชนะใจผู้รับฟังไม่ได้เลยแม้แต่น้อย สุดท้ายก็ถูกทิ้งให้เป็นหนึ่งในบทเพลงที่ผู้คนไม่เหลียวแลพร้อมกับไม่ได้รับความชื่นชอบไปในที่สุด   http://song.thaiza.com/เพลงใหม่ๆ/   ก็เพราะว่ากระแสความดังส่วนมาก มักจะเกิดจากความสามารถของเพลงดังที่ฮอตพร้อมทั้งฮิตติดชาร์จ [READ MORE]