พลังแห่งความเลื่อมใสต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มวลฝูงชนที่เดินทางเที่ยวเขาคิชกุฏ

เมื่อถึงช่วงงานเทศกาลตรุษจีนครั้งใด การเดินสายเพื่อทำบุญก็เริ่มต้นขึ้น ชาวพุทธ ชาวจีนส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่ศรัทธา กับการท่องเที่ยวทำบุญทั้งสิ้น รวมไปถึงการเดินทางขึ้นไปยังเขาคิชกุฏจันทบุรี ทุกคนค่อนข้างตั้งเป้าหมายและมีความประสงค์ สำหรับเดินทางไปนมัสการรอยพระพุทธบาท ทั้งในช่วงกลางวันและในช่วงกลางคืน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลภายในพื้นที่ของ เขาคิชกุฏ ได้พยายามคอยดูแลผู้ที่เดินทางไป พร้อมทั้งคอยดูแลจัดงานนมัสการตามเทศกาลสำคัญของไทยเช่นกัน

 
เขาคิชฌกูฏ
ความมีชื่อเสียงย่อมทำเอาเกิดความศรัทธาอันแรงกล้าเช่นเดียวกัน พร้อมกับพื้นที่แห่งความศรัทธา ย่อมมาพร้อมกับการแสดงความบริสุทธิ์ใจ ต่อสิ่งที่อยู่ด้านหน้า กลุ่มคนจึงเดินหน้าสู่ เขาคิชกุฏ จันทบุรี หรือ วนอุทยานแห่งชาติเขาคิชกุฏ ซึ่งเนื้อที่ทั้งหมดของที่นี้ กลับถูกห้อมล้อมไปด้วยอำเภอมะขาม ตลอดจนกระทั่งกิ่งอำเภอของเขาคิชกุฏโดยตรง ความศรัทธาในรูปแบบศาสนาพุทธ ทำให้ชาวไทยมักจะเกิดความศรัทธา ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรเคารพพร้อมทั้งสักการบูชา โดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่วนมาก นับได้ว่าเป็นตัวแทนของพระพุทธศาสนา ที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ต้นยุคแห่งการเกิดศาสนาพุทธ ดังนั้นแล้ว ความศรัทธาจึงเป็นบ่อเกิดแห่งความตั้งใจ ที่จะอุทิศใจพร้อมกับอุทิศตน เพราะเข้าสู่พระธรรมแห่งศาสนาพุทธโดยตรง เที่ยวเขาคิชกุฏ ซึ่งความศรัทธาที่ว่านี้ เราอาจพบเห็นได้อยู่บ่อย ๆ เช่นเดียวกับกลุ่มคน ที่มีความศรัทธาพร้อมทั้งพากันเดินทางสู่เขาคิชกุฏจันทบุรี โดยเฉพาะพื้นที่ทั้งหมดตั้งอยู่ในจังหวัดจันทบุรีของไทย แถมยังคงเป็นต้นน้ำแห่งแม่น้ำสายสำคัญ อย่างแม่น้ำจันทบุรี ส่งผลทำให้สภาพพื้นป่าในบริเวณนี้ทั้งหมด มีลักษณะเป็นป่าดิบชื้น และมีลักษณะปนกับป่าดิบเขา พร้อมทั้งมีป่าไม้ผลัดใบ ทำให้ภายในป่ามีสมุนไพรและกล้วยไม้ป่านานชนิดรวมกันเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังคงมีพันธุ์ไม่ที่หาได้ยาก สามารถพบได้ยากอีกด้วย อย่างเช่น ไม้กฤษณา เป็นต้น
 
ความศักดิ์สิทธิ์ที่มาพร้อมกับความสง่างาม ส่งผลทำให้บรรยากาศบริเวณเขาคิชกุฏจันทบุรี ที่มีประชาชนจำนวนมากให้ความเคารพพร้อมกับศรัทธาเป็นอย่างมาก และในทุก ๆ ปีจะต้องมีประชาชนเป็นจำนวนมาก  พากันหลั่งไหลพร้อมทั้งเดินทางไปนมัสการพระบาทหลวง เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเอง โดยเฉพาะในช่วงวันสำคัญของพุทธศาสนา  ค่อนข้างมีคนหลั่งไหลและเดินทางไปอย่างไม่หยุดหย่อน