No Image

เกม Ghost Recon: Future Soldier เกมส์ที่เด่นในเรื่องภาพลักษณ์ของเกม

July 26, 2016 admin 0

เกม Ghost Recon: Future Soldier เกมส์รวบรวมให้เด็ก ๆ ได้มีการเรียนรู้พร้อมทั้งพัฒนาความคิด เมื่อได้เล่นเกมนี้แล้ว ต่างก็ต้องรู้สึกสนุกสนานไปกับการเล่นเกมส์นี้อย่างแน่นอน ซึ่งเกมนี้เป็นเกมส์ที่ต้องมีการไล่แกะรอยคนร้ายที่อยู่ในโลกตะวันออกกลาง ที่จะต้องมีการวางแผนร้าย ให้ได้ชัยชนะกลับมา ซึ่งจะมีทีมกองทัพต้องมีการออกหน้าทีม Hunter [READ MORE]