No Image

เกมส์ปลูกผักแบบไทยๆ เกมส์สไตล์คนรักการดำรงชีวิตแบบพอเพียง

March 3, 2016 admin 0

 เกมส์ปลูกผักแบบไทย ๆ มักจะทำให้เด็ก ๆ รู้สึกคุ้นเคย เพราะทุกคนอาจทำได้ ยิ่งถ้าเกมส์ได้เพิ่มสีสัน จนอาจทำให้ผู้เล่น ได้นำผักที่ปลูกอยู่นั้น นำไปเป็นปรุงอาหาร หลังจากที่ได้นำอาหารไปให้สัตว์สัตว์ต่าง ๆ แล้ว เราก็สามารถนำไข่ไปขายได้ เช่น [READ MORE]