No Image

นายกฯ ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพทางด้านชีวิตของประชาชน

May 27, 2017 admin 0

เมื่อก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ได้ร่วมกับทางกระทรวงพัฒนาทางด้านสังคมพร้อมทั้งความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมกับทางด้านสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน นำ Application คนไทยมีบ้าน ที่มีการประชาสัมพันธ์ ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะมีการเปิดฉากในงานวันนี้ โดยทาง Application ดังกล่าว ได้มีการเปิดให้ประชาชนร่วมตอบแบบสอบถาม  สำหรับเป็นสำรวจ [READ MORE]