เดินทางท่องเที่ยวที่เขาชีจรรย์ ที่ชลบุรี

อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี ที่ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยไปกว่าสถานที่เที่ยวอื่น ๆ คงต้องมอบให้กับแหล่งท่องเที่ยวอย่าง เขาชีจรรย์ ที่มาในแบบที่สวยงามตามธรรมชาติ ความแปลกประหลาดแต่คงด้วยความงามย่อมน่าชื่นชม เนื่องจากเขาชีจรรย์ เป็นหุบเขาหินปูน โดยเดิมทีจะมีการระเบิดหินเป็นช่วง ๆ เพื่อนำไปใช้ภายในการก่อสร้าง กระทั่งต่อมา สมเด็จพระญาณสังวร ทรงรู้สึกเสียดายลักษณะ พร้อมกับภูมิทัศน์อันงดงามของหุบเขาหินปูนลูกนี้ ท่านจึงมีพระดำริให้อนุรักษ์เอาไว้ พร้อมทั้งดำเนินการปลูกสร้างพระพุทธรูปแกะสลักเอาไว้ที่หุบเขานี้ด้วย

 
ซึ่งพุทธปฏิมากรที่ถูกสลักเอาไว้ในหุบเขาหินปูนแห่งนี้ มีรูปร่างของพระพุทธฉายที่ใหญ่ที่สุดในโลก ยิ่งกว่านั้นยังคงเป็นการแกะสลักที่สวยงาม ด้วยมีมือที่เฉียบคม โดยงานแกะสลักนี้ เพราะว่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี 2539 ที่ผ่านมา โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานนามพระพุทธรูปแกะสลักนี้ว่า พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา โดยชื่อนี้อาจแปลได้ว่า พระพุทธเจ้าทรงเป็นศาสดาที่รุ่งเรือง สง่าพร้อมกับประเสริฐดุจดังมหาวิชิระ นั่นเอง ยิ่งกว่านั้นพระพุทธรูปแกะสลักบนเข้าชีจรรย์ ที่จังหวัดชลบุรีนี้ ยังคงเป็นพุทธรูปปางมารวิชัย ซึ่งเลียนแบบพระพุทธนวราชบพิตร คือศิลปะสุโขทัยผสมล้านนา โดยมีความสูง 109 เมตร พร้อมทั้งมีหน้าตักกว้างประมาณ 70 เมตร พร้อมทั้งในส่วนของฐานบัวหรือว่าบัลลังก์มีความสูงประมาณ 21 เมตรด้วยกัน
 
ชลบุรี
ภาพความงดงามชลบุรีในการแกะสลักครั้งนี้ เกิดจากการระเบิดพร้อมกับทำการเจาะเนื้อหินให้เป็นลายเส้นขึ้นมา ต่อจากนั้นจึงใช้โมเสกทองประดับเข้าไปที่รอยเส้นในการแกะสลัก เป็นเหตุให้เมื่อยามดวงอาทิตย์ส่องมา จึงเป็นเหตุให้เกิดเป็นประกายสีทองที่งดงามที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้