การแปรงฟันที่ถูกต้อง คือจิตสำนึกที่น้องๆ ทุกคนจะจำเป็นจะต้องมี

จุดดีสำหรับเด็กๆ ทุกท่าน ถ้าผู้ปกครองได้ทำการปลุกจิตสำนักให้เด็กๆ หันมาแปรงฟันได้อย่างถูกต้องตั้งแต่ยังเล็ก พวกเขาก็จะติดเป็นนิสัยพร้อมกับสามารถทำภารกิจต่างๆ ของตนเองในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งมีความสมบูรณ์ในแต่ละด้านมากยิ่งขึ้น

 
ที่ผ่านมาเป็นเนื่องจากการแปรงฟันที่ถูกจริง ๆ แล้ว จะต้องมีวิธีการในการแปรง ที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละท่วงท่า มีผลให้วิธีการแปรงฟันที่ถูกต้องนั้น เด็ก ๆ จำนวนมากคงจะยังไม่ทราบและไม่รับรู้อย่างแน่ชัด ว่าตนเองจะต้องทำการแปรงฟันเช่นใดบ้าง ถึงจะนับได้ว่าเป็นการแปรงฟันที่ถูกต้องและมีความสมบูรณ์ที่สุด ส่วนหนึ่งทางด้านของการแปรงฟันที่ถูกต้อง คนไทยส่วนใหญ่คงมองข้ามกันเสียจำนวนมาก  เพื่ออาจจะนำแปรงสีฟันซอกซอนเข้าไปถึงฟันแต่ละซี่ เพื่อได้ครบทุกซี่ภายในช่องปาก แต่บางคราวการแปรงฟันที่ถูกต้องก็ทำเอาคนแปรงฟันเกิดความเบื่อหน่าย และเลือกที่จะแปรงฟันด้วยกรรมวิธีง่าย ๆ ในแบบฉบับของตนเอง เพราะฉะนั้น การที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ พยายามที่จะปลูกจิตสำนึกการแปรงฟันที่ถูกให้กับน้องๆ นั้น ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องอย่างสูง พร้อมกับควรกระทำให้ได้มาก
 
การแปรงฟัน
ความผิดพลาดที่อาจก็เกิดขึ้นได้ หากเด็กๆ ไม่ได้ถูกฝึกฝนให้แปรงฟันได้อย่างถูกต้องตั้งแต่เล็กๆ เขาทั้งหลายก็จะเกิดความเบื่อพร้อมกับทำการแปรงฟันภายในแบบฉบับแนวทางการแปรงฟันของตนอีกเช่นเดียวกัน ส่วนจะแปรงมากแปรงน้อย ผู้ดูแลเองก็มิอาจจะทราบได้ในช่วงหลัง ๆ ที่น้องๆ สามารถปฏิบัติภารกิจส่วนบุคคลได้แล้ว