เกมส์ปลูกผัก พร้อมกับผักจำพวกใหม่ ๆ ที่ท่านต้องเพาะปลูก

มนต์เสน่ห์ของการเล่นเกมส์ปลูกผัก ก็คงจะไม่พ้นภายในช่วงของการไกล่เกลี่ยพื้นที่ใหม่ ๆ เพื่อจะได้ทำการปลูกผัก จนถึงช่วงเวลาที่จะเก็บเกี่ยว เพื่อได้มีเงินทุนพร้อมกับทำการเลือกซื้อพันธุ์ผักใหม่ ๆ เพื่อเอามาปลูกให้แปลงผลไม้ของคุณมีสีสันต่อไป

 
เกมส์ปลูกผัก
ถึงแม้ว่าเกมส์ปลูกผัก จะเป็นเกมส์ที่ทำเอาเด็ก ๆ ส่วนมากหลงรักการปลูกผักภายในรูปแบบเดิม ๆ แต่อย่างน้อย ถ้าหากเด็ก ๆ หรือผู้เล่นอาจจะผ่านด่าน ตลอดจนมีเงินทุนในการเลือกซื้อพันธุ์ผักใหม่ ๆ ได้ การเล่นเกมก็จะมีสีสันมากเพิ่มขึ้น ตลอดจนกระทั่งทำให้ผู้เล่นประสบผลสำเร็จ พร้อมกับพึงพอใจต่อการเล่นเกมส์ในแต่ละด่าน ถึงแม้ดูเหมือนรูปแบบเกมส์จะวนและเวียนไปมาอยู่นิ่ง แต่ในส่วนของพัฒนาการของตัวละคร ย่อมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยฝีมือของผู้เล่นเกมส์โดยตรง ความอดทนในการทำแปลง ตลอดจนกระทั่งได้ทำการเลือกซื้อพันธุ์พืชผักต่าง ๆ เพื่อนำมาว่าน รดน้ำ พรวนดิน แถมยังคงใส่ปุ๋ยอย่างเต็มรูปแบบ กลับตกเป็นผักต้นโต ๆ ที่อาจเก็บเกี่ยวและขายได้ภายในที่สุด และนี่ก็คือความสำเร็จที่ผู้เล่นจะได้รับ และอีกส่วนหนึ่งที่ผู้เล่นจะต้องทำให้ได้ คือการขยายแปลงพันธุ์ผัก พร้อมทั้งพื้นที่ในการทำฟาร์มของคุณให้ใหญ่โตไปเรื่อย ๆ นั่นเอง
 
ในเกมส์ปลูกผักส่วนต่าง ๆ เหล่านี้ คุณจะสามารถดูได้ว่า การเล่นเกมส์ถึงแม้ว่าจะเหมือนกับว่าผู้เล่นได้เล่นกับสิ่งเดิม ๆ พร้อมกับทำตามรูปแบบเดิม ๆ แต่ทว่าอย่างน้อยภายในเกมส์ก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ เพราะความรักพร้อมทั้งความตั้งใจของผู้เล่นเกมส์ ที่ต้องการจะเล่นเกมส์ปลูกผักโดยตรงนั่นเอง