เกมส์ที่มีเยอะแยะ ย่อมมีทั้งเกมส์ที่ส่งผลประโยชน์และผลร้ายคละเคล้ากันไป

เกมส์หลายแบบที่เกือบจะเกลื่อนโลก อาจจะเป็นแหล่งเสริมสร้างความรู้ดี ๆ พร้อมกับส่งความสุขให้กับน้องๆ ได้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมส์ที่ทำให้เด็ก ๆ อาจเล่นได้กันทุกคน กลับน่าสนใจมากกว่าเกมส์ชนิดอื่น ๆ แต่ต้องวิเคราะห์ให้ดีเสียก่อน ไม่อย่างนั้นผลที่ตามมาอาจทำให้ผู้เล่นกลุ่มเด็ก ๆ เกิดปัญหา ทางที่ดีผู้ปกครองควรหาทางออกที่ดีสำหรับน้องๆ ให้มากที่สุด

 
พร้อมทั้งอย่างที่ได้กล่าวมาข้างต้น เกมมีมากมายจนแทบจะเกลื่อนโลก เพราะฉะนั้นเกมส์ในส่วนที่ดีนั้น ก็จะทำเอาเด็ก ๆ เกิดการพัฒนาสมอง อาจจะฝึกทักษะสติปัญญา และการเรียนรู้ภายในแต่ละด้านได้อย่างง่าย ๆ มีผลให้ปัจจุบันนี้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์มีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเกมส์ที่ได้ปรากฏให้เห็นอยู่ ณ ตอนนี้ ซึ่งเกมส์จะมีหลากหลายแบบด้วยกัน ที่จะทำให้ผู้เล่นเกิดความเพลิดเพลินได้อย่างแน่นอน ดังนั้น เกมส์จึงทำเอาเด็ก ๆ ไม่อาจจะปฏิเสธได้เลยว่า อาจทำให้เด็ก ๆ สนุกสนาน แต่ในเวลาเดียวกันในการเล่นเกมส์จะมีผลต่อพฤติกรรมในการเปลี่ยนแปลงภายในทางที่ดี หรือไม่ดีก็เป็นได้  แต่ในเวลาเดียวกันคงจะทำให้เห็นผลเสียตามมาก็ได้ ดังนั้นจึงทำให้เด็ก ๆ ที่ได้เล่นเกมส์คงเกิดอะไรขึ้นโดยที่เราคาดไม่ถึงนั่นเอง ดังนั้น ถ้าผู้เล่นในกลุ่มเด็ก  ๆ ขาดความรู้ภายในการแยกแยะภายในโลกของเกมส์ พร้อมทั้งโลกของความจริงได้
 
เกมส์
พฤติกรรมการเล่นเกมส์ของน้องๆ ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และหลายครั้งที่เด็ก ๆ บางคนอาจเกิดการลอกเลียนแบบความประพฤติของเกมส์ ทำให้เกิดปัญหาตามมา  ถือได้ว่าเกมส์มีอิทธิพลต่อผู้เล่นได้เช่นเดียวกัน ล่าสุดได้มีการพัฒนาเกมส์ที่มีแต่รังสรรค์ พร้อมกับให้ข้อคิดกับเด็ก ๆ ได้เป็นอย่างดี ไม่เหมือนเกมส์ในอดีตสมัย คงเป็นเกมส์ที่ไม่สมจริง จึงทำเอาเด็ก ๆ ไม่สนใจ จนมายุคนี้ได้มีการพัฒนามากเพิ่มขึ้น จนกลับเป็นเกมส์ที่มีผู้สนใจเป็นอย่างมาก