พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง ย่อมมาพร้อมทั้งการก้าวหน้าของเด็กๆ ผ่านการเล่นเกมส์ต่อสู้ใหม่ ๆ

เมื่อวันผ่านไป เด็กๆ จะต้องเติบโต และพวกเขาจะต้องแปรเปลี่ยนไปเสมอ เมื่อเด็กๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปพร้อม ๆ กับพัฒนาการ ต่อให้การเล่นเกมส์อาจมีประโยชน์ในบางส่วนกับพวกเขา แต่สุดท้ายการหมกหมุ่น  หรือว่าการเล่นเกมส์แบบใดประเภทหนึ่งมากจนเกินควร ก็อาจทำให้พฤติกรรมของพวกเขาเปลี่ยนไปเหมือนกัน เช่นเดียวกับวัยที่ต้องการแบบอย่าง และพวกเขาก็พร้อมที่จะลอกเลียนแบบแบบอย่างนั้น ๆ เช่น การที่เด็ก ๆ หมกหมุ่นไปพร้อมกับการเล่นเกมส์ต่อสู้ใหม่ ๆ  พวกเขาอาจมีพฤติกรรมอยากจะต่อสู้กับใครสักคน หรือว่ากล้าที่จะต่อสู้กับสิ่งต่าง ๆ มากยิ่งขึ้นนั่นเอง ความเป็นได้ของเด็ก ๆ เมื่อได้เล่นเกมส์ต่อสู้ เด็กๆ อาจเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และได้ทักษะบางสิ่งทางด้านความคิด แต่หากว่าทุกอย่างไม่ใช่แบบนี้แล้ว ผู้ปกครองอาจต้องคอยดูแลและให้คำแนะนำแก่เด็ก ๆ มากยิ่งขึ้น

 

มิใช่เรื่องแปลก หากเด็ก ๆ ผู้ชายจำนวนมาก จะให้ความสนใจและชื่นชอบไปพร้อมกับการเล่นเกมส์ต่อสู้ใหม่ ๆ  จนกระทั่งทำให้พวกเขาซึบซับ และรู้จักที่จะมีลักษณะเด็ดขาดเยอะขึ้น มีความกล้าหาญเยอะขึ้น และกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น ส่วนต่าง ๆ เหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ หลังจากที่เด็ก ๆ ได้หมกหมุ่นไปกับการเล่นเกมส์ต่อสู้มากจนเกินไป จนกระทั่งเกมส์พลิกชีวิตของพวกเขา ให้ตกเป็นเด็กที่กล้าหาญและมีนิสัยที่เปลี่ยนแปลง ด้วยจินตนาการจำนวนมากของเด็ก ๆ มักจะมองเห็นเกมส์เป็นโลกใบใหม่ ที่พวกเขาเองชื่นชอบและอยากจะอยู่ในโลกใบนั้น การเล่นเกมส์เป็นระยะเวลานานจะทำให้จินตนาการและความคิดของเขามีมากยิ่งขึ้น แต่จะเป็นจินตนาการและความคิดที่สื่อให้เห็นทิศทางที่ดีหรือไม่นั้น ผู้ปกครองควรให้ความสนใจและไล่ตามอยู่เสมอ เพราะเวลาว่างของเด็ก ๆ อาจยังคงมีอยู่มาก แต่ถ้าว่าเมื่อเขาเติบโตเวลาว่างของเขาจะค่อย ๆ หมดไป