ปัญหาข้างในเกมส์ จะช่วยทำให้น้องๆ ได้ฝึกฝนการแก้ปัญหา

การค้นพบปัญหาข้างในเกมส์ ช่วยสอนให้ผู้เล่นเกมส์ได้ต่อสู้กับความลำบาก สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นข้อคิด ที่เอามาสู่ความสำเร็จภายในแต่ละขั้น โดยสามารถทำให้เด็กๆ รู้สึกมีความสุข และรับรู้ได้ว่าตนเองมีฝีมือมากพอ ที่จะต่อสู้หรือทำการเล่นเกมส์เพื่อผ่านด่านต่อ ๆ ไป และยิ่งถ้าหากได้ผ่านด่านมากขึ้นเท่าไหร่ โลกใบใหม่ภายในรูปแบบเกมส์ก็จะยิ่งสนุกสนานมากขึ้นเท่านั้น และนี่ก็คืออีกหนึ่งมิติ ที่เป็นสาเหตุหลัก ๆ จนทำเอาเด็ก ๆ ติดเกมส์นั่นเอง และในโลกของข้อเท็จจริง ไม่ว่าจะเป็นเด็ก  วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ ใครต่อใครสามารถเลือกที่จะเล่นเกมส์ได้ แต่การยับยั้งและรู้จักกาลเทศะภายในการเล่นเกมส์ของแต่ละวัย ย่อมที่จะมีแตกต่างกัน เพราะฉะนั้น ผู้ปกครองควรให้คำแนะนำ และควรดูแลเด็ก ๆ ภายในทุกช่วงขณะที่เขาเล่นเกมส์ ถึงจะดีที่สุดค่ะ

 

ความนิยมชมชอบที่มาพร้อมกับความพึงพอใจ ชวนให้เด็กๆ หลงใหลไปกับการเล่นเกมส์ ถึงแม้ว่าเด็ก ๆ จะให้ความสนใจกับสิ่งนี้ แต่ก็นับได้ว่าไม่ใช่เรื่องผิดแต่อย่างใด แต่ขอให้คิดว่า ประหนึ่งว่าคุณจะต้องรู้จักไปพร้อมกับการเล่นเกมส์ที่พอดี และมีความเหมาะสมกับตัวคุณ ก็เพราะว่าการเล่นเกมส์นั้น มิได้แบ่งเพศหรือแบ่งช่วงอายุ ว่าใครจะอาจเล่นเกมส์ได้หรือไม่ได้ แต่ความรู้จักพอดีหรือรู้จักที่จะเล่น นับได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีและสามารถเตือนสติผู้เล่นเกมส์ได้เท่าทัน สิ่งหนึ่งที่เด็ก ๆ จำนวนมากมักผิดพลาด นั่นก็คือ การติดเกมส์หรือการเล่นเกมส์แบบไม่รู้ช่วงวันและเวลา เด็ก ๆ จำนวนมากมักจะมีความสุขไปพร้อมกับการเล่นเกมส์อยู่เสมอ ก็เพราะว่าครั้งใดที่เด็กๆ ได้เข้าถึงตัวเกมส์และเนื้อหาของเกมส์ เด็ก ๆ จะได้จำลองและได้วาดภาพไปยังโลกใบใหม่ โลกที่มีตัวละครหลัก ๆ ของเกมส์ และผู้เล่นเกมส์ส่วนมากก็มักจะต้องแก้ไขปัญหา หรือทำการเผชิญกับศัตรู