เกมส์ที่ทำให้ผู้เล่นเกิดความถนัดความคิดได้จากการวางแผนเกมส์ที่ดี

ตอนนี้ได้มีการปรับปรุงเกมส์ให้มีรูปแบบที่นำสมัยมากยิ่งขึ้น เพราะว่าผู้ที่เล่นเกมส์มักไม่ได้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีมากนัก ก็เพราะว่าในสมัยนี้ผู้ที่เล่นเกมส์ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กๆ แต่จะมีผลกระทบให้เสียการเรียนได้ ด้วยเหตุนี้เอง ทำให้เด็กๆ ไม่ค่อยได้เล่นเกมส์กันมากนัก เพราะว่าพ่อแม่จะคือคนบังคับไม่ให้เด็กๆ เล่นเกมส์

 
ส่วนมากในสายตาของผู้หลักผู้ใหญ่มักจะมองว่า การเล่นเกมส์เป็นการทำให้เด็ก ๆ ภายในบ้านไม่สนใจทำอะไรเลย แต่หากพ่อแม่เลือกเกมส์ให้น้องๆ ที่มีสร้างสรรค์ ย่อมจะส่งผลให้เด็ก ๆ เกิดทักษะความคิดในด้านหลากหลาย ได้ดี สำหรับผู้ปกครองท่านใดให้น้องๆ ทดลองเล่นเกมส์ หรือกระทั่งจะเป็นเกมส์ออนไลน์ ท่านก็น่าจะให้เด็ก ๆ ได้ลองสัมผัส พร้อมกับให้ใช้ความคิด พิจารณาตรึกตรองให้ดีเสียก่อน จะช่วยให้มีการพัฒนาการได้ดีมากเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นเกมส์ในรูปแบบออนไลน์ ย่อมจะทำเอาสามารถจำลองสถานการณ์ชีวิตจริงได้ดีเลยทีเดียว เปรียบเสมือนทำให้เด็ก ๆ มีการวางแผนเกมส์ได้ดีอีกด้วย ถ้าหากผู้เล่นคนใด อาจเลือกเกมส์ที่สามารถเสริมสร้างทักษะสติปัญญาในทางที่ดีได้ ก็ยิ่งจะมีผลกระทบให้เกิดคุณประโยชน์ต่อตัวเด็ก ๆ หรือว่าผู้เล่นคนอื่นได้อีกด้วย
 
เกมส์
พร้อมทั้งนี่ก็คือประโยชน์ของเกมส์ที่จะอาจช่วยให้เด็ก ๆ สนุกสนาน พร้อมกับเพลิดเพลินไปพร้อมกับการใช้ทักษะความคิดอ่านกับการเล่นเกมส์ไปแต่ละเภท รวมถึงเป็นการสร้างเสริมนิสัยให้กับเด็กๆ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้ เช่น การเรียนนั่นเอง จึงทำให้ผู้ปกครองในสมัยนี้จึงปล่อยให้เด็ก ๆ ได้เล่นเกมส์เพื่อเกิดทักษะเล่นเกมส์ที่ดีนั่นเอง