สังคมคนชอบเกมส์ ไม่ได้แบ่งแยกเพศหรือช่วงวัย

การที่บุคคลๆ หนึ่งจะชื่นชอบไปกับการเล่นเกมส์ นับได้ว่ามิใช่เรื่องผิดแต่อย่างไร แต่ประหนึ่งว่าคุณจะต้องรู้จักไปกับการเล่นเกมส์ที่พอดี และมีความพอดีกับตัวคุณ เพราะการเล่นเกมส์นั้น มิได้แบ่งเพศหรือว่าแบ่งช่วงอายุ ว่าใครจะสามารถเล่นเกมส์ได้หรือว่าไม่ได้ แต่ทว่าความรู้จักพอดีหรือรู้จักที่จะเล่น นับได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีพร้อมกับสามารถเตือนสติผู้เล่นเกมส์ได้เท่าทัน

 
สิ่งหนึ่งที่เด็กๆ ส่วนใหญ่มักจะผิดพลาด นั่นก็เป็น การติดเกมส์หรือว่าการเล่นเกมส์แบบไม่รู้ช่วงวันกับเวลา เด็ก ๆ จำนวนมากมักจะมีความสุขไปพร้อมกับการเล่นเกมส์อยู่สม่ำเสมอ ก็เพราะว่าครั้งใดที่เด็ก ๆ ได้เข้าถึงตัวเกมส์พร้อมกับเนื้อหาของเกมส์ เด็ก ๆ จะได้จำลองและได้จินตนาการไปยังโลกใบใหม่เอี่ยม โลกที่มีตัวละครหลัก ๆ ของเกมส์ และผู้เล่นเกมส์ส่วนมากก็มักจะต้องขจัดปัญหา หรือทำการต่อสู้กับศัตรูภายในเกมส์ ความยากลำบากที่นำมาสู่ผลสำเร็จในแต่ละขั้น ทำเอาเด็ก ๆ รู้สึกมีความสุข และรับรู้ได้ว่าตัวเองมีความสามารถมากพอ ที่จะต่อสู้หรือทำการเล่นเกมส์เพื่อให้ผ่านด่านต่อ ๆ ไป และยิ่งถ้าหากได้ผ่านด่านมากขึ้นเท่าไหร่ โลกใบใหม่ภายในรูปแบบเกมส์ก็จะยิ่งสนุกมากขึ้นเท่านั้น และนี่ก็คืออีกหนึ่งมิติ ที่เป็นต้นเหตุเกมส์หลัก ๆ จนทำให้เด็กๆ ติดเกมส์นั่นเอง
 
เกมส์
และในโลกของข้อเท็จจริง ไม่ว่าจะเป็นเด็ก  วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ ทุกคนอาจเลือกที่จะเล่นเกมส์ได้ แต่การยับยั้งและรู้จักกาลเทศะในการเล่นเกมส์ของแต่ละอายุ ย่อมที่จะมีแตกต่างกัน เพราะฉะนั้น ผู้ปกครองควรให้คำแนะนำ และควรดูแลเด็ก ๆ ภายในทุกช่วงในระหว่างที่เขาเล่นเกมส์ ถึงจะดีที่สุดค่ะ