จินตนาการพร้อมทั้งวิชาความรู้ใหม่ ๆ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงเด็กๆ ได้ ผ่านการเล่นเกมส์ต่อสู้

การคาดหวังพร้อมกับความเป็นไปได้ของน้องๆ เมื่อได้เล่นเกมส์ต่อสู้ เด็ก ๆ อาจเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน พร้อมกับได้ทักษะบางสิ่งบางอย่างทาง ด้านความคิด แต่ถ้าหากทุกสิ่งไม่ใช่เช่นนี้แล้ว ผู้ปกครองอาจต้องคอยดูแลและให้คำเสนอ แนะแก่เด็ก ๆ มากยิ่งขึ้นค่ะ

 
 
การเสริมสร้างจินตนาการส่วนใหญ่ของเด็ก ๆ มักจะเห็นเกมส์เป็นโลกใบใหม่ ที่เขาทั้งหลายเองชื่นชอบและอยากจะอยู่ในโลกใบนั้น การเล่นเกมส์เป็นช่วงเวลานานจะทำให้จินตนาการ พร้อมกับความคิดของเขามีมากยิ่งขึ้น เด็ก ๆ ส่วนใหญ่ที่ชื่นชอบไปกับการเล่นเกมส์ต่อสู้ ย่อมที่จะมีลักษณะเด็ดขาดมากขึ้น กล้าหาญเพิ่มขึ้น และกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตัวเองมากยิ่งขึ้น ส่วนต่าง ๆ กลุ่มนี้สามารถเกิดขึ้นได้ หลังจากที่เด็ก ๆ ได้ลุ่มหลงไปกับการเล่นเกมส์ต่อสู้มาก จนเกินไป กระทั่งเกมส์พลิกชีวิตของพวกเขา ให้กลายเป็นเด็กที่กล้าหาญและมีนิสัยที่ เปลี่ยนแปลง ซึ่งในส่วนต่าง ๆ เหล่านี้จะกลายเป็นจินตนาการ พร้อมกับความคิดที่สื่อให้เห็นทิศทางที่ดีหรือ เปล่านั้น ผู้ปกครองควรให้ความสนใจพร้อมกับติดตามอยู่ เสมอ เพราะเวลาว่างของเด็ก ๆ อาจยังคงมีอยู่มาก แต่ว่าเมื่อเขาเติบโตเวลาว่างของเขาจะค่อย ๆ หมดไป ก็เพราะว่าทุกอย่างของเขาทั้งหลายจะต้อง เปลี่ยนแปลงพร้อมกับมีการปรับเปลี่ยน ถึงแม้ว่าการเล่นเกมส์อาจมีประโยชน์ ในบางส่วนกับพวกเขา แต่การหมกหมุ่นหรือการเล่นเกมส์ประเภทใดประเภท หนึ่งมากจนเกินพอดี ก็อาจจะทำให้ความประพฤติของพวกเขาเปลี่ยนไปเหมือนกัน
 
เกมส์

รวมเกมส์มากมายไว้สำหรับคนชอบเล่นเกมส์ http://gameonline.thaiza.com/

 
การตอบสนองดำเนินต่อไปกับเช่นเดียวกับวัย ที่ต้องการแบบอย่าง และพวกเขาก็พร้อมที่จะลอกเลียนแบบตัวอย่างนั้น ๆ ตัวอย่างเช่นการที่เด็ก ๆ ลุ่มหลงไปกับการเล่นเกมส์ต่อสู้ พวกเขาอาจมีพฤติกรรมอยากจะต่อสู้กับใครสักคน หรือกล้าที่จะต่อสู้กับสิ่งต่าง ๆ มากยิ่งขึ้นนั่นเอง